Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/24

Czytaj więcej!

Ubezpieczenie dzieci na rok szkolny 2022-23

Propozycja ubezpieczenia dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków w roku szkolnym 2022/23.
Zawarcie ubezpieczenia - samodzielny zakup ubezpieczenia – propozycje ważne są do dnia 31.10.2022.
UWAGA – opłacenie składki do 30.09.2022 gwarantuje ochronę ubezpieczeniową od 01.09.2022 r.,
opłacenie składki po 01.10.2022 r. = ochrona ubezpieczeniowa od dnia następnego po opłaceniu składki.

Czytaj więcej!

Uwaga! Zmiana lokalizacji przedszkola na czas termomodernizacji

Czytaj więcej!

Wyniki rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/22

Czytaj więcej!

Wyniki rekrutacji na rok szkony 2021/22

Czytaj więcej!